wolf-garten, וולף-גרטן
חלפיםמכסחות
Compact Plus 37ED
מכסחת חשמלית

מק"ט

תיאור

101

4907902

מכסה סל אסוף

107

4907304

מכסה תא מנוע

109

4907306

ידית נשיאה

111

4907106

קפיץ למכסה סל איסוף

112

0016409

אום מרובע

113

4907033

בורג ראש עגול

114

4907113

קפיץ תומך ידית הרמה

116

4907038

תריס מלצ'ינג

117

4907110

לוחית תמיכת תריס

118

0012625

בורג כוכב

120

4907316

קליפס תמיכה לציר

 

 בניית אתריםבניית אתרים