wolf-garten, וולף-גרטן
כלים ידניים
מזמרות
מזמרות הענפים החדשות של וולף גרטן מסדרת

 + POWER CUT
 
  • בעלות ראש חיתוך חדיש ואחיד לכל הדגמים
  • בעלות חיתוך משופר
  • קלות במשקל
  • שיפוץ קל שאינו דורש מומחיות
  • חלפים אחידים לכל המזמרות
מזמרת ענפים RR630 וולף גרטן Wolf-Garten
RR630
מזמרת ענפים 63 ס"מ Bypass
מזמרת ענפים Bypass RR530 וולף גרטן Wolf-Garten
RR530
מזמרת ענפים Bypass
RR650 מזמרת ענפים וולף גרטן
RR650
מזמרת ענפים Bypass מקצועית
מזמרת ענפים Bypass בעלת כושר חיתוך של עד 40 מ"מ
RS650-מזמרת ענפים סדן מקצועית-65 סמ-וולף גרטן
RS650
מזמרת ענפים סדן עם ידיות באורך 65 ס"מ. כושר חיתוך של 40 מ"מ
RR750 מזמרת ענפים מקצועית bypass
RR750
מזמרת ענפים מקצועית Bypass
מזמרת ענפים באורך 75 ס"מ בעלת כושר חיתוך של 45 מ"מ.
RS750 מזמרת ענפים סדן מקצועית וולף גרטן
RS750
מזמרת ענפים מקצועית סדן
מזמרת ענפים סדן עם ידיות באורך 75 ס"מ.כושר חיתוך של 45 מ"מ
RR900T מזמרת ענפים-תוכי-Bypass-וולף גרטן
RR900T
מזמרת ענפים Bypass טלסקופית
ידיות באורך 65-90 ס"מ
מזמרת ענפים וולף גרטן RS900T
RS900T
מזמרת סדן עם ידיות טלסקופיות
מזמרת ענפים סדן טלסקופית עם ידיות באורך 65-90 ס"מ. כושר חיתוך של 50 מ"מ.
RR2500 מזמרה ידנית וולף גרטן
RR2500
מזמרה by-pass
RR4000 מזמרה ידנית וולף גרטן
RR4000
מזמרה מקצועית by-pass
RR1500
RR1500
מזמרה by-pass indoor
RS2500 מזמרה ידנית סדן וולף גרטן
RS2500
מזמרת סדן
RS4000 מזמרה מקצועית סדן וולף גרטן
RS4000
מזמרה מקצועית סדן
HS-W מספרי גדר עם להב גלי וולף גרטן
HS-W
מספרי גדר עם להב גלי
HS-TA מזמרת ענפים עם ידיות טלסקופיות וולף גרטן
HS-TA
מזמרת ענפים
RI-LL מספרי גן וריו וולף גרטן
RI-LL
מספרי גן ווריו
RC-M מזמרת גבהים וולף גרטן
RC-M
מזמרת גבהים
RC-VM מזמרת גבהים מתכווננת וולף גרטן
RC-VM
מזמרת גבהים מתכווננת
RR-VM מזמרת גבהים מתכווננת bypass
RR-VM
מזמרת גבהים מתכווננת
RG-M
מקטפת פרי
 בניית אתריםבניית אתרים