wolf-garten, וולף-גרטן
כלים ידניים
כפות שתילה
LU-2K
כף שתילה מיקצועית רחבה
LU-2P
כף שתילה מיקצועית צרה
LU-K
כף שתילה מקצועית רחבה
LU-Z
כף שתילה מגולוונת רחבה
LU-P
כף שתילה מגולוונת צרה
 בניית אתריםבניית אתרים