wolf-garten, וולף-גרטן
מריצת גן
מריצת גן במשקל 12 ק"ג.
מתקפלת, ניתנת להטיה ובעלת סל איסוף נשלף.
מיועדת לאיסוף גזם בגינה.
נוחה מאד לשינוע בגינה בזכות גלגלי הבלון.
 בניית אתריםבניית אתרים